Potrebujete niečo nájsť?

Zobraziť kategórie Skryť kategórie

Kategórie

Doprava od 69€ zdarma. Sme tu od r. 2013. Ďakujeme!

OZNAMY

 

 1. Ak ste si vybrali spôsob platby vopred na účet, počkajte na email s inštrukciami k platbe, alebo platbu uhraďte podľa návodu, ktorý nájdete v emaile o potvrdení objednávky.
 2. Zmeny a úpravy v objednávkach, ako aj storno objednávky sú možné len mailom na info@samanta.sk.
 3. DOPRAVA ZADARMO pri nákupe nad 69€. Táto akcia platí len pri reálnom nákupe (t.j. aj následnom ponechaní tovaru) nad 69€. V prípade, že tovar vraciate a hodnota ponechaného tovaru klesne pod 69€, strácate nárok na dopravu zdarma a zo sumy určenej na vrátenie Vám bude odrátaná cena dopravy t.j. bud 4,90€ (ak ste platili dobierkou) alebo 3,30€ (ak ste platili prevodom vopred).

 

Rýchly návod na vrátenie resp. výmenu tovaru:

 

Ak chcete tovar vymeniť, vrátiť či reklamovať nie je nutný telefonický kontakt.  Zakúpený tovar môžete do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru vrátiť alebo vymeniť. Lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru a je zachovaná, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané v posledný deň tejto lehoty. Môžete vytlačiť a vyplňiť tento formulár, slúži ako podklad pre vrátenie-výmenu tovaru resp. oznámenie o odstúpení od zmluvy. K tovaru je potrebné zabaliť originálnu faktúru. Ak vám tovar prišiel od nás v kartónovej krabici, je nutné ho v krabici aj vrátiť, aby sa nepoškodila krabička výrobcu. V prípade, že balenie nebude kompletné (odtrhnutý štítok-visačka u oblečenia je známkou užívania!, chýbajúca krabička) bude tento tovar zaslaný na Vaše náklady späť. Platbu za vrátený tovar sme povinní vám uhradiť do 14 dní od obdržania tovaru. Platbu vraciame jedine bankovým prevodom. Tovar nepoužitý a nepoškodený, s originálnymi neodtrhnutými visačkami (ak boli súčasťou výrobku) a v originálnom balení zašlite spolu s vyplneným formulárom ako doporučený list (s dokladom o zaslaní), nie na dobierku, na adresu:

 

Mgr. Silvia Rimová
Čat. Nebiljaka 666/15
089 01 Svidník

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho t.j. Mgr. Silvia Rimová, čat. Nebiljaka 666/15, 089 01 Svidník, IČO 47 130 661 (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.samanta.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany")
 1. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom internetového obchodu Samanta.sk.
 1. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. 

 

Článok II

Objednávka a storno objednávky

 1. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky eshopu www.samanta.sk a celková cena tohto tovaru s poštovnými nákladmi, spracovaný systémom Eshopu. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára tj. podaním objednávky, kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. 
 1.  Kupujúci ma právo stornovať elektronickú objednávku jedine emailom na info@samanta.sk bez udania dôvodu  pred jej odoslaním zo strany Predávajúceho na adresu doručenia uvedenej kupujúcim. Po odoslaní zásielky na adresu Kupujúceho STORNO objednávky nie je možné, a pokiaľ zásielku Kupujúci neprevezme, budú mu náklady na expedovanie zásielky a jej neprevzatie riadne vyúčtované. 
 1. Tovar, ktorý nie je skladom a teda má dostupnosť na objednávku objednávame od dodávateľa. Výnimočne sa môže stať, že určitý tovar už nie je dostupný. Predávajúci si v takom prípade vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť. To platí i v prípade, že sa kupujúcim objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila jeho cena u dodávateľa tovaru.  V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, táto čiastka mu bude prevedená späť na jeho účet do 14-tich kalendárnych dní. 

 

Článok III

Dodacie a platobné  podmienky 

 1. Platby za tovar sa uskutočňujú v € nasledovne:

a)  PRI PLATBE VOPRED sú poštovné náklady pri odoslaní prostredníctvom:

 •  Kuriérskej spoločnosti GLS 3,30€

Platby vopred uhrádzajte prosím na číslo účtu: SK78 5600 0000 0074 3730 5001. Ako variabilný symbol použite číslo Vašej elektronickej objednávky.

 

b)    PRI PLATBE NA DOBIERKU: sú poštovné náklady pri odoslaní prostredníctvom:

 

 • Kuriérskej spoločnosti GLS 4,90€​
 1. Pri objednávkach nad 100€ poštovné neplatíte. 
 2. Pokiaľ objednávka obsahuje viacero kusov tovaru, poštovné sa platí len za jeden kus.
 3. Pokiaľ Predávajúci dodá objednávku po častiach, poštovné platíte len raz.
 4. Pokiaľ si Kupujúci objedná tovar, ktorý je skladom a súčasne s ním tovar na objednávku, v rámci úspory nákladov na poštovné Predávajúci odosiela tento tovar spolu ako jednu súhrnnú zásielku a to v dodacej lehote platnej pre tovar na OBJEDNÁVKU. 
 5. Dodanie objednaného tovaru sa uskutočňuje podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho, zvyčajne do 5-12 pracovných dní, výnimočne najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie objednávky od Kupujúceho a to na mieste dodania uvedenom v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých artiklov. Predávajúci informuje o dobe dostupnosti konkrétneho produktu priamo pri opise konkrétneho tovaru na stránke www.samanta.sk. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.
 6. Tovar, ktorý je skladom, sa expeduje najneskôr do 3 dní od potvrdenia objednávky. Tovar, ktorý je na objednávku zo skladu dodávateľa t.j. má dobu dostupnosti max. 10  pracovných dní, je expedovaný hneď prvý pracovný deň po jeho dodaní na sklad predávajúceho. 
 7. O odoslaní zásielky informuje predávajúci kupujúceho emailom. Ak zásielku neobdržíte do 3 dní od jej expedovania z dôvodov na strane doručovateľskej spoločnosti (kuriérskej spoločnosti GLS) kontaktujte nás a situáciu budeme riešiť. Objednávku v tomto štádiu nie je možné zrušiť, nakoľko už je na doručovaní a vzniknutú situáciu nezapríčinil predávajúci.

 

Článok IV

Záruka a reklamácie

 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 1. Kupujúci je pri uplatňovaní reklamácie povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane dokladu o kúpe a zaplatení tovaru DOPORUČENE (s dokladom o zaslaní) na adresu:

Mgr. Silvia Rimová
Čat. Nebiljaka 666/15
089 01 Svidník 

Poštovné náklady znáša kupujúci.

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie balíka, ktorý bude kupujúcim zaslaný formou dobierky. V prípade uznanej reklamácie výrobcom vám preplatíme aj poštovné náklady na odoslanie reklamovaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak uvedené podmienky bude považovať za nesplnené.

 

Článok V

Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, vrátenie a výmena tovaru

 1. Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Deň doručenia je prvým dňom lehoty. O odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho informovať písomne a to formou e-mailu alebo listom (formulárom na odstúpenie od zmluvy) .
 1. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru. 
 1. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. 
 1. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. 
 1. Ak odstupujete od zmluvy v plnom rozsahu, t.j. vraciate všetok tovar z objednávky, predávajúci vracia kupujúcemu sumu za poštovné a balné vo výške najlacnejšieho spôsobu doručenia ponúkaného predávajúcim t.j. 3,70€.  
 1. Kupujúci, ktorý odstupuje od zmluvy v zákonnej lehote môže vytlačiť a vyplniť tento formulár a je poviný vrátiť tovar nepoškodený, s originálnymi neodtrhnutými visačkami (odtrhnutá visačka je známkou užívania!) a v originálnom balení predávajúcemu vždy ako doporučený  balík (s dokladom o zaslaní), nie na dobierku, na adresu:

Mgr. Silvia Rimová
Čat. Nebiljaka 666/15
089 01 Svidník

 1.  Za takto vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na účet kupujúceho do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy a prevzatia tovaru predávajúcim. 
 1. Kupujúci, ktorý požaduje výmenu tovaru môže vytlačiť a vyplniť tento formulár.  Kupujúci uvedie, ktorý tovar požaduje vymeniť a za aký tovar ho požaduje vymeniť (veľkosť, farba).  Kupujúci je povinný zaslať tovar v originálnom balení predávajúcemu vždy ako doporučený balík (s dokladom o zaslaní) nie na dobierku na adresu:

Mgr. Silvia Rimová

Čat. Nebiljaka 666/15
089 01 Svidník

Poštovné náklady znáša kupujúci.

 

Predávajúci je povinný tovar vymeniť za požadovaný, ak by tento nebol dostupný, predávajúci vráti za tento tovar peniaze na účet kupujúceho do 14 kalendárnych dní. 

 1. K tovaru je vhodné priložiť formulár, v ktorom žiadate o výmenu tovaru alebo oznamujete odstúpenie od zmluvy. V prípade, že odstupujete od zmluvy, je potrebné napísať číslo účtu na ktorý Vám budú vrátené finančné prostriedky. K tovaru je potrebné zabaliť originálnu faktúru. Tovar neposielajte na dobierku pretože takáto zásielka nebude prebratá a tovar sa k Vám vráti po 18 dňoch, tým strácate možnosť vrátiť tovar do 14 dní.
 2. Pančuchový tovar nevymieňame.

 

Článok VI

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu 2 rokov.
 1. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom www.samanta.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 1. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a tiež, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov. 
 1. Na žiadosť kupujúceho predávajúci bezodkladne zabezpečí vymazanie osobných údajov z jeho databázy. 

 

Článok VII

Alternatívne riešenie sporov

V prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z.Z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sa spotrebiteľ môže obrátiť na subjekt alternatívneho riešnia sporov.

Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektami orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov. 

On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predajcu voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Riešenie sporov využitím alternatívneho riešenia sporu Vám šetrí peniaze aj čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní, bez značných finančných nákladov.

 

Zmena všeobecných obchodných podmienok vyhradená.

Novinky

luxusne-pyzamo-unikat-kama.jpg
new

Exkluzívne dámske pyžamo UNIKAT Kama

66,90 €
UNIKAT
podprsenka-gaia-1058-sonia.jpg
new

Polovystužená Podprsenka Gaia BS 1058 Sonia

27,70 €
GAIA
bezsvove-brazilky-julimex-brasil-maxi.jpg
new

Vysoké brazílske bezšvové nohavičky JULIMEX Brasil Maxi

7,90 €
JULIMEX
pyzamko-taro-chloe.jpg
new

Dámske pyžamo TARO Chloe 2860

29,85 €
TARO
OBSESSIVE-Body-Heavenlly-Teddy.jpg
new

Body s otvoreným rozkrokom Obsessive Body Heavenlly Teddy

33,90 €
OBSESSIVE

Akcie

spacer-podprsenka-viania-144457-cierna-2.jpg
-35%

Vystužená PODPRSENKA 3D SPACER VIANIA 144457 75B AKCIA

26,60 € 17,30 €
VIANIA
0000027298-vystuzena-materska-podprsenka-nipplex-anna-mama.jpg
-33%

Vystužená materská podprsenka NIPPLEX Anna Mama AKCIA

33,90 € 22,60 €
MEFEMI - NIPPLEX
0000024574-mama-40-den.jpg
-23%

Tehotenské pančuchy FIORE Mama 40DEN

7,80 € 6,00 €
FIORE
spodnicka-hanna-style-15-01.jpg
-36%

Spodnička s ramienkami HANNASTYLE 15-01

20,00 € 12,90 €
HANNASTYLE
0000029114-gatta-funny-07a-20-den.jpg
-27%

Bodkované pančušky Gatta Funny 07A 20 DEN BLACK-PINK

6,60 € 4,80 €
GATTA

Najnavštevovanejšie

podprsenky.jpg
Zvýraznite svoje krivky

Podprsenky

Prezrieť
nohavicky.jpg
Základ Každej bielizne

Nohavičky

Prezrieť
materska-bielizen.jpg
Príťažlivé a praktické kúsky

Materská bielizeň

Prezrieť
kosielky-pyzama.jpg
pohodlnné a sexy

Košieľky, pyžamá

Prezrieť